Historia i osiągnięcia

PATRONI HONOROWI JUBILEUSZU 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ:

Dolnośląska Szkołą Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej utworzona została w roku 1997. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1997 roku została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118. Tym samym uzyskała zezwolenie na prowadzenie studiów licencjackich na kierunkach pedagogika oraz pedagogika specjalna, a także na uruchomienie pierwszych studiów podyplomowych. Założycielem Uczelni jest Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 18 października 1997 roku.

Odpowiedz na 20 pytań z historii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

WEŹ UDZIAŁ W INTERNETOWYM QUIZIE WIEDZY O DSW

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

 • utworzenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu przez Oddział Regionalny TWP we Wrocławiu
 • wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118 (decyzja MEN z 30 czerwca 1997 r.)
 • zezwolenie na prowadzenie kierunku studiów I stopnia na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna (decyzja MEN z 16 czerwca 1997 r.)

 • TUTAJ TEKST

 • uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku stosunki międzynarodowe (decyzja MEN z 30 września 1999 r.)

 • uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (decyzja MEN z 6 listopada 2000 r.)

 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów  magisterskich pięcioletnich jednolitych i II stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku pedagogika (decyzja MEN z 28 czerwca 2001 r.)
 • przedłużenie okresu działalności Uczelni do 30 września 2010 r. (decyzja MEN z 6 sierpnia 2001 r.)

 • uzupełnienie nazwy „Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu” o człon „Towarzystwa Wiedzy Powszechnej” (decyzja MENiS z 28 lutego 2002 r.)

 • uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu (Uchwała Nr 14/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 23 stycznia 2003 r.)
 • uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku pedagogika prowadzonym w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu (Uchwała Nr 50/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 20 lutego 2003 r.)

 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów magisterskich pięcioletnich jednolitych i II stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku pedagogika specjalna (decyzja MENiS z 11 października 2004 r.)

 • uzyskanie zgody do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 28 listopada 2005 r.)

 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku kulturoznawstwo i etnologia (decyzja MENiS z 28 kwietnia 2006 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (decyzja MNiSW z 21 lipca 2006 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku stosunki międzynarodowe (decyzja MNiSW z dnia 30 listopada 2006 r.)

 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filozofia (decyzja MNiSW z 25 maja 2007 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku praca socjalna (decyzja MNiSW z 6 lipca 2007 r.)
 • zmiana nazwy „Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu” na „Dolnośląska Szkoła Wyższa” (decyzja MNiSW z 7 września 2007 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku bezpieczeństwo narodowe (decyzja MNiSW z 31 lipca 2007 r.)

 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku geodezja i kartografia (decyzja MNiSW z 6 czerwca 2008 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku nauki o rodzinie (decyzja MNiSW z dnia 04 lipca 2008 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku nawigacja (decyzja MNiSW z 24 września 2008 r.)

 • uzyskanie zgody do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 30 listopada 2009 r.)

 • uzyskanie zgody do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 25 stycznia 2010 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku historia (decyzja MNiSW z 30 kwietnia 2010 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku bezpieczeństwo narodowe (decyzja MENiS z 24 września 2010 r.)

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o planowanych wydarzeniach.

DOPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Newsletter